20 gamla tas bort. Med start torsdag tar park- och naturförvaltningen ner 20 träd i Kungsparken som är i dåligt skick. I november planteras ett 30-tal nya träd. Allt som ett led i förvaltningens satsning på att föryngra stadens trädbestånd.

De träd som tas ner i Kungsparken växer runt Floras kulle och bakom Stora teatern. Varken gång-, cykel- eller biltrafik kommer att störas av arbetet.

Under åren har det blivit allt glesare mellan träden i Kungsparken. Något som beror på stora stormar, olika byggprojekt och almsjukan. En inventering kommer att resultera i en långsiktig plan för parken.