"Nu är reglerna tydligare". Besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap, och ett sällskap får vara max åtta personer. Det är några av ändringarna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter för näringsverksamheter som serverar mat eller dryck. ”Nu är reglerna tydligare – man måste jobba med det fysiska avståndet”, säger Bernadett Wéber, enhetschef för livsmedelskontroll på miljöförvaltningen.

Det är miljöförvaltningen som gör tillsyn av trängseln på Göteborgs serveringar. Den 1 juli fick förvaltningen börja ta beslut om stängning och förelägganden med vite och har sen dess genomfört 544 kontroller.

Nu har Folkhälsomyndigheten presenterat nya föreskrifter och det innebär ytterligare anpassningar för Göteborgs restauranger, barer och kaféer.

Inga stående gäster

Det som skiljer sig från de tidigare föreskrifterna är främst att besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap och att ett sällskap inte får bestå av fler än åtta personer. Det blir dessutom inte längre tillåtet att servera stående gäster.

– Tidigare har det funnits en större öppning för tolkning om man sitter rygg mot rygg eller om stället satt upp plexiglasskiva som skydd mellan gästerna. Nu är reglerna tydligare – man måste jobba med det fysiska avståndet, säger Bernadett Wéber.

Förändringen kom snabbt

Det nya regelverket gäller från 3 november. Bernadett Wéber påpekar att de som utför trängselkontrollerna är medvetna om att förändringen kom snabbt.

– Vi får vara informativa när vi är ute, och visa extra förståelse när verksamheter agerar efter det gamla regelverket. Men vi behöver följa det här nya, säger hon.

Antalet anmärkningar har minskat

Hennes uppfattning är att verksamheterna generellt har greppat lagstiftningen, som kom i somras, bra och vet vad de behöver göra för att efterleva den.

– Det är mer ovanligt nu att en verksamhet inte alls har koll och inte har ändrat på sin verksamhet och försöker motverka trängsel. Vi har sett en minskning av anmärkningar på brister efter sommaren.