Chalmers forskning kring biogas får ny kraft sedan ett samarbetsavtal värt tio miljoner kronor slutits med Metso Power - en av världens ledande tillverkare av pann- och förgasningsutrustningar. Även Göteborg Energi och Akademiska Hus har åtaganden i avtalet som efter ett och ett halvt års förhandlingar nu skrivits under.

Chalmers och Metso Power har haft olika former av samarbete ända sedan 1970-talet.

– I det nya avtalet satsar de fem miljoner kronor kontant – dessutom avsätts en person på halvtid under fem år för projektet, säger forskningsledare Henrik Thunman på Chalmers.

Även Göteborg Energi kommer i och med den nya uppgörelsen att gå in med personal i projektet.

”Det finns intresseförfrågningar”

Chalmers förgasare kan i och med Metsos engagemang på allvar bli intressanta på den kommersiella marknaden.

– Vi vet redan nu att det finns intresseförfrågningar. För oss forskare är det annars ofta ett ganska långt steg från idé till att kunna erbjuda marknaden en färdig produkt säger Henrik Thunman och fortsätter:

– Ska vi få pengar till att forska måste det finnas användare av tekniken, och ju mer den här typen av anläggningar sprids desto mer ökar trycket på vår forskning.