80.000 att fördela. Föreningar med projektidéer som får fler att vistas i stadens parker och grönområden kan söka park- och naturförvaltningens nya utvecklingsbidrag. Sammanlagt 80.000 kronor ska delas ut varje år. Det nya bidraget ersätter tidigare verksamhetsbidrag och miljöpris.

I många år har park- och naturförvaltningen gett bidrag till föreningar som Hortikulturens vänner och Trädgårdsamatörerna.

2005 ändrades förutsättningarna och fler föreningar fick möjlighet att konkurrera om de 50.000 kronor som delats ut varje år. Samtidigt infördes ett miljöpris på 10.000 kronor till göteborgare som gjort en ideell insats för stadens miljö och trivsel.

Slås ihop till nytt bidrag för projekt
Nu har man beslutat att slopa både verksamhetsbidraget och miljöpriset. Istället införs ett nytt utvecklingsbidrag för projekt som utvecklar stadens gröna miljöer för framtiden.

– Verksamhetsstödet har fungerat som ekonomiskt bidrag för föreningarnas befintliga verksamhet. Det nya bidraget hjälper föreningar att förverkliga projektidéer, säger Lena Jakobsson på park- och naturförvaltningen.

Utvecklingsbidrag kan sökas för tre år och den sammanlagda summan beviljas varje år är 80.000 kronor. Pengarna ska gå till tidsbegränsade projekt eller fungera som startkapital för nystartade föreningar.

Ska utveckla stadens gröna miljöer
Kravet är att projektet ska stämma med förvaltningens mål – att få fler att vistas i stadens parker och naturområden. Det ska också sammanfalla eller komplettera park- och naturförvaltningens verksamheter, samt bidra till en grönare, vackrare och tryggare stad.

– Tanken är att stödja projekt som utvecklar stadens allmänna platser och är till gagn för alla göteborgare. Men inriktningen är bred, det kan handla om allt från att sköta en plats lite mer än vad vi gör, till biodling och guidade turer, säger Lena Jakobsson.

För att få bidrag under 2013 måste ansökan vara inne senast 31 mars.