“Det märks att många längtar efter detta”   Med initiativet Awake & aware vill Göteborg & Co göra det enklare för alla att arbeta för en mer hållbar stad och bidra till förändring på riktigt med en mötesplats och evenemang som inspirerar och skapar kontakter. ”Det märks att många längtar efter detta, ett annat sätt att leva och leda”, säger projektledaren Kristín Grímsdóttir.

Kristín Grímsdóttir är projektledare för Awake & aware.

– FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030 som gäller för hela världen. Men även om de finns tydligt beskrivna finns det både strukturer och kulturer i vårt samhälle som gör det svårare att uppnå målen. Med Awake & aware vill vi bidra till att människor, var än de befinner sig, blir mer kapabla att ta bättre beslut så att vi kan uppnå målen i tid, förklarar Kristín Grímsdóttir.

Öka medvetenheten och samarbeta

 Det går att göra genom att öka medvetenheten och att samarbeta över gränser. På hemsidan som lanserades för två veckor sedan finns en prototyp till mötesplats eller community, där alla som bryr sig om ett mer hållbart Göteborg och vill agera kan registrera sig och hitta samarbeten.

– Folk ska på ett enkelt sätt kunna ta kontakt med varandra. Men vi kommer också samla in data från människor. Vad de behöver, vad de vill, vilka kunskaper och erfarenheter de har. Sedan kan vi hjälpa till att matcha och skapa sammanhang där de kan berika varandra.

Ungefär 150 personer har registrerat sig hittills.

– Förra fredagen hade vi ett digitalt samtal där vi bjöd in personer från vårt community. Vi skulle tillsammans reflektera över insikter och lärdomar om hur vi kan arbeta för ett mer hållbart Göteborg genom medvetenhetsutveckling.

– Ordet spred sig, vi blev över 20 personer och många hade aldrig träffats tidigare. Det var en otroligt stark upplevelse att känna kraften, öppenheten och viljan att samarbeta mot samma mål och verkligen ett exempel på hur det kommer att bli. Alla var väldigt öppna och generösa med hur de vill hjälpa varandra och Göteborg där de befinner sig i samhället.

Det verkar som det finns en bra grund i Göteborg?

– Ja precis, det har varit helt otroligt givande att få upptäcka det i samtal med olika aktörer. Jag är positivt överraskad. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig men viljan är stor. Göteborg är utsedd till världens mest hållbara destination och väldigt många jobbar redan på mot hållbarhetsmålen eller med hållbarhet, även om det är lång väg att gå för att uppnå de globala målen. Medvetenheten är ganska hög och jag ser både start up-företag och storföretag som agerar som förebilder. Den grunden är en bra start.

Awake & aware vill arrangera ett årligen återkommande evenemang där alla som är med och bidrar till ett mer hållbart Göteborg kan fira det som har åstadkommits, tillsammans. Första evenemanget är planerat till 7 maj 2021.

– Vi har fått planera om på grund av covid-19-pandemin. Vi hoppas kunna samla runt 50 personer på plats som har makten att påverka Göteborg i en mer hållbar riktning för en upplevelse som både bygger tillit och mod att ta åt sig våra stora gemensamma utmaningar. Evenemanget sänds digitalt för allmänheten som kommer kunna få både information, inspiration och möjlighet till att bli en del av lösningen.

Vilket är nästa steg?

– Att bygga samarbeten och partnerskap med olika aktörer i stan. Awake & aware är initierat av Göteborg & Co men vi ser gärna att det blir självständigt i framtiden och får utvecklas av våra medlemmar utifrån de behov och möjligheter som finns där. Ju fler som är med på resan, desto mer mångfald kan vi bygga på, och då blir det ännu bättre.

Flera nätverk redan engagerade

Målet om tre år är att Awake & aware ska vara det självklara valet för alla som aktivt vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Näringsliv, akademi, staden, icke vinstdrivande organisationer och medborgare. Redan i dag är flera etablerade nätverk engagerade, däribland Greenhack Gbg, Win win sustainability award, Hållbarhetsveckan och Act sustainable.

– Vi vill samskapa från början, få igång en medborgardialog och berätta att vem som helst som vill kan bidra. Vår framgång ska inte mätas i ekonomisk tillväxt, klick eller gilla-markeringar. Vår framgång handlar om hur stor grad av tillit vi lyckas skapa bland de många människorna och hur det i sin tur kan utveckla samhället i en mer hållbar riktning via mod och goda vibbar.