Ekologisk odling och trädgårdsterapi. I vår är alla medlemmar i Göteborgs odlarföreningar välkomna till en seminarieserie i fastighetskontorets Stadsnära odlings regi. På programmet står både trädgårdsterapeuter och biodlare. Tanken är att bygga nätverk och bidra med kunskap.

− Odlarföreningarna träffas sällan sinsemellan. Det här är ett sätt att skapa kontakter och samtidigt bidra med lite kunskap. Vid varje tillfälle kommer vi även att presentera vår verksamhet och vår hemsida, säger Annette Gustavsson, projektledare för Stadsnära odling.

Först ut är trädgårdsdesignern Simon Irvine som ska prata om ekologisk odling. Sedan följer en kväll i månaden med teman som biodling, skogsträdgårdsodling och trädgårdsterapi.

Inbjudan går ut till det 50-tal odlingsföreningar som finns i Göteborg. Seminarierna äger rum den 28 februari, 21 mars, 11 april och 16 maj på Rosenkaféet i Trädgårdsföreningen.

Anmälan krävs och först till kvarn gäller.