Kapaciteten på Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs börjar närma sig maximala nivåer. Tillstånd söks nu för att utöka förbränningen år 2008. En utbyggnad som inte bara innebär större el- och fjärrvärmeproduktion, utan också bättre luft i Göteborg.

Ända sedan början av 1900- talet har mängden avfall ökat konstant i Sverige med två till tre procent per år. För att bryta den negativa utvecklingen måste något radikalt hända som minskar sopmängden.

Under tiden gäller det att försöka återanvända, återvinna och förbränna så mycket som möjligt av avfallet. Enligt en ny lag får vi inte längre lägga brännbart avfall på deponi (soptipp).

Behöver bränna mer

Från och med 2005 får inte heller organiskt avfall läggas på tippen och år 2008 måste alla deponier säkras så att inga farliga ämnen läcker ut.

– Det innebär att av 53 deponier i Västra Götalands län, kan bara ett femtontal vara kvar. Vi tycker att det är viktigt att få bort deponierna och gå mot miljövänligare alternativ, säger Christian Kallerdahl, informationschef på Renova.

På avfallskraftvärmeverket i Sävenäs har man idag tillstånd att bränna 460.000 ton avfall per år. För att klara att ta hand om allt avfall när deponierna stängs, behöver man öka kapaciteten.

– Vi söker tillstånd från Miljödomstolen för att kunna öka förbränningen till 550.000 ton år 2008. Beviljas tillståndet installerar vi en fjärde panna som innebär stora fördelar jämfört med en nyetablering, eftersom den nya pannan får plats innanför befintliga väggar, säger Christer Lundgren, affärsområdeschef energiåtervinning, Renova.

Sopor blir el och värme

Renova ägs av elva kommuner i Västsverige och arbetar med återvinning och avfallshantering. Arbetet är uppdelat i tre delar; utbildning och analys av avfallssituationer för kommuner och företag, insamling av avfall och till sist behandling av avfall. Förra året tog Renova hand om 670 000 ton avfall. Större delen av detta förbränns och blir till energi.

– Fjärrvärmesystemet i Göteborg försörjs till 20–25 procent av Sävenäs, som är en av världens mest avancerade anläggningar för förbränning av avfall och produktion av energi. Dessutom producerar vi fem till sex procent av den el som göteborgarna använder. Ser man till Europa ligger Sverige i topp när det gäller energiframställning per ton förbränt avfall. Renova producerar över 3,5 megawatt timmar/ton jämfört med Frankrikes 0,2.

– Vi tycker att det är rätt fantastiskt, att göra energi av något som många tycker är värdelöst, menar Christer Lundgren.

Bättre luft i Göteborg

Trots att mängden avfall ökar för varje år har Renova lyckats minska utsläppen och öka energiproduktionen. Nyligen har två nya värmepumpar som kramar ur ytterligare energi ur rökgaserna tagits i drift. Samtidigt som rökgaserna blir renare ökar energiproduktionen med 20 procent.

– Vi har minskat utsläppen betydligt av bland annat stoft, svaveldioxid och klorväte. Ser man bara till utsläppet av svaveldioxid, minskade det från 106 ton år 2002 till 30 ton förra året. Om utbyggnadsförslaget går igenom, kommer inte detta att innebära mer föroreningar i Göteborg?

– Nej, tvärtom, om vi ser till de totala utsläppen från fjärrvärmesystemet i Göteborg! Får vi större kapacitet skjuter vi bort andra bränslen som ger mer utsläpp av exempelvis kväveoxid, säger Christer Lundgren.

– Totalt sett får vi då en bättre luft i Göteborg. Det samma gäller växthuseffekten, då koldioxidbelastningen minskar kraftigt.