Det regionala avfalls- och återvinningsbolaget Renova gjorde en vinst på 43 miljoner kronor förra året, företagets bästa resultat hittills. För första gången omsatte Renova mer än en miljard kronor.

Renovas vd Christian Baarlid redovisade rekordbokslutet för representanter från de elva ägarkommunerna på årsstämman på onsdagen.

Totalt tog Renova hand om närmare 900.000 ton avfall förra året, en ökning med närmare 200.000 ton jämfört med 2005. Ökningen består till viss del av ökade schaktmassor på grund av det myckna byggandet i Västsverige, men handlar också till stor del om ökade mängder avfall från både industri och kommuner.

Sex procent mer avfall varje år

Framför allt är det den kraftiga tillväxten i Västsverige som skapar mycket avfall. Nu ökar avfallsmängderna med cirka sex procent per år.

Årsstämman ajournerades och kommer att återupptas den 30 mars. Anledningen är att ägarkommunernas förslag till ny styrelse dragit ut på tiden.

Fotnot:
Renova ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.