Nya Rya är Gryaabs största investering. Ryaverket på Hisingen renar avloppsvatten från 790 000 personer i Göteborgsregionen. Men mer kapacitet behövs framöver och dessutom skärps reningskraven. Gryaab har påbörjat det 15-åriga projektet Nya Rya – ett ombyggt och tillbyggt reningsverk som ska vara klart år 2036.

En vanlig dag får Ryaverket på Hisingen in drygt 4 000 liter vatten per sekund som ska renas från till exempel kaffesump, toalettpapper, organiskt biologiskt nedbrytbart material, fosfor och kväve.

År 2036 skärps kraven på hur rent vattnet måste vara innan det kan släppas ut i havet. Det är en orsak till att Gryaab nu förbereder en ombyggnad av det befintliga verket och en tillbyggnad.

– Den andra orsaken är att befolkningen i Göteborg och de andra ägarkommunerna väntas öka och det behövs mer kapacitet, säger Jan Karlsson, programledare för Nya Rya.

Tittar på nya reningstekniker

Han anslöt till Gryaab, som äger Ryaverket, inför att projektet drog igång vid årsskiftet och berättar att uppstartsskedet bland annat innebär att upphandla olika konsulter för arbetet framöver. En viktig sådan är den som ska hjälpa till med att få ett nytt miljötillstånd på plats från 2036.

– I det här tidiga skedet går vi också igenom ett antal olika reningstekniker för att se vilken eller vilka som är användbara. Vi har också gjort flödesprognoser tillsammans med alla ägarkommuner. Hur stor befolkningstillväxt man räknar med är en faktor som styr projektet.

Utredningsfas till 2024

Den nya anläggningen kommer att ligga i anslutning till den befintliga, men mark behöver förvärvas. Ja, det är en hel del som ska komma på plats under utredningsfasen som ska pågå fram till år 2024.

– Vi behöver få en projektrapport som beskriver omfattningen av till- och ombyggnaden inklusive en kostnadskalkyl på plats 2024. Det här är Gryaabs största investering sedan Ryaverket byggdes 1972, säger Jan Karlsson.

Förprojekteringsfasen kommer att pågå 2025–2028 och därefter sker genomförandefasen, 2029–2035.

– Vi bygger anläggningen som dimensioneras för verksamhet fram till år 2055.

Foto: Emelie Asplund