Att inventera beståndet av hasselsnokar är inte det lättaste. Den fridlysta ormen är inte bara sorgligt sällsynt utan därtill extremt skygg, vilket gör att de fyra fynd som trots allt gjorts i Göteborg får betraktas som hyggligt. Glädjande var däremot fyndet av 14 platser där hasselsnoken ändå troligen finns.

Har du sett en 60 centimeter lång och grå-, brun- eller rödaktig orm, med mörka prickar eller fläckar längs ryggen, på senaste tiden? Inte det? Det är du inte ensam om.

2B34.jpg
– Hasselsnoken är väldigt sällsynt och är uppsatt på EU:s lista över särskilt skyddade arter, vilket innebär att den är skyddad enligt svensk lagstiftning också, säger Erik Hansson på miljöförvaltningen i Göteborg.

Lagstiftningen innebär att det krävs tillstånd av Länsstyrelsen för att bygga i områden där det finns hasselsnok eller andra särskilt skyddade djurarter, som till exempel den större vattensalamandern, och bebyggelsen måste anpassas efter arternas livsbetingelser.

Naturhistoriska har letat
– I samband med att Göteborg tog fram en ny Översiktsplan valde vi att inventera beståndet av hasselsnokar i kommunen, säger Erik Hansson, som tog hjälp av experter från Naturhistoriska museet för att leta i områden som kan komma att exploateras.

Hasselsnoken vill ha varmt och trivs i torra miljöer bland ljung och stenar, men gömmer sig långt ner i vegetationen och under stenarna. Där ligger de helst still och om de rör sig så gör de det väldigt långsamt, även om de är duktiga på att fånga ödlor, insekter, mindre däggdjur och till och med huggormar.

2138.jpg
Farhågorna, att hasselsnoken både är sällsynt och extremt svår att hitta, besannades under inventeringen.

Gillar Hisingen och Delsjön
– Man hittade sammanlagt bara fyra levande individer inom hela området, men också 14 riktigt bra lokaler, där det ändå med stor sannolikhet finns hasselsnokar, säger Erik Hansson.

De hasselsnoks-vänliga områdena, som är av varierande storlek, finns bland annat i Torslanda, Säve, Björlanda, Billdal och Högsbo.

– Hisingen verkar vara ett kärnområde där hasselsnokarna trivs, liksom Delsjö-terrängen, dit många söker sig för att övervintra tillsammans. De kan ta sig många kilometrar, över vägar och allt, för att ta sig dit, säger Erik Hansson.

Alla de identifierade områdena har nu noga karterats och fått särskilda markeringar i kommunens gemensamma planeringskartor.

20CC.jpg

Hasselsnoken vill ha det varmt och trivs i torra miljöer bland ljung och stenar, men gömmer sig långt ner i vegetationen och under stenarna. Här Halvors äng i Torslanda.

3000