Klimatexperter på plats. Risken för översvämningar och skyfall väntas öka – och Göteborg är en extra utsatt stad. Hur klarar vi utmaningarna? I samband med den pågående utställningen i Blå Ställets konsthall diskuteras ämnet på ett seminarium den 19 oktober.

Utställningen ”H2O – Vems vatten är du?” finns just nu på Blå Stället i Angered. 19 oktober klockan 18 anordnas ett arrangemang med rubriken ”Översvämningshotet i framtidens klimat”.

Christine Achberger, specialist på meteorologi och klimat på COWI, och Thomas Klein från Havs- och vattenmyndigheten är några som medverkar.

Några frågor som diskuteras är: Hur bygger vi våra städer och hus? Varför är Göteborg en extra utsatt stad? Är det möjligt att undvika den ökade översvämningsrisken och i så fall hur? Dick Karlsson, specialist på Kretslopp och vatten, leder samtalet.