Ska matcha Skeppsbron. Den här veckan är det byggstart för en ny brygga vid Packhuskajen, bredvid kasinot. Den nya bryggan ska ersätta den befintliga som var sliten, både på ytan och konstruktionsmässigt. Den behåller sin gamla form men får ett nytt utseende, med bänkar och belysning.

Bryggan används framför allt som anläggningsplats för turistbåtarna Walona och Ångaren Bohuslän under sommarhalvåret.

– Bygget är inplanerat under vintern för att inte störa deras verksamhet, utan vara klar i maj 2015 när säsongen börjar igen, säger Cecilia Strömer, enhetschef på Park- och naturförvaltningen.

Transporter via pråm
Först ska den gamla bryggan rivas, sedan ska den nya pålas ner i bottnen med bärande balkar i betong och stål. Slutligen byggs ett nytt trädäck ovanpå. Det blir även ny belysning längs Packhusgatan mot bryggan, och inbyggd belysning i själva bryggan.

Mycket av arbetet och transporterna kommer att göras via pråm, eftersom det är trångt på marken intill Casinot. Allmän biltrafik kommer därmed inte att påverkas. Däremot kommer Packhusgatans sträckning mellan Älven och Casiont att vara avspärrat, så att man inte kan promenera längs kajen just den sträckan, utan får runda huset.

Gemensamt rum längs älven
Det kommer att låta en hel del när det pålas under hösten, och de som bor och arbetar närmast omkring har informerats.

– Men det kommer att bli fint sedan i vår när det är klart till våren. Vi har följt samma gestaltningstänk som för Stenpiren och Skeppsbron så det ska hänga ihop. Det ska ju bli ett gemensamt rum där, säger Cecilia Strömer.