Mindre matavfall och mer grovavfall. Covid-19-pandemin har påverkat många delar av samhället, även avfallet. Under förra året minskade restavfall och matavfall i Göteborg. Samtidigt ökade grovavfall och farligt avfall när göteborgarna renoverade och rensade.

Göteborgarnas konsumtionsmönster förändrades när covid-19-pandemin bröt ut under 2020. Detaljhandeln minskade, men e-handeln ökade. Det gjordes färre besök i restauranger. Färre nya invånare flyttade till staden, det var lägre inpendling från kranskommunerna och färre besökare kom till Göteborg. Detta gjorde att både mängden restavfall och matavfall minskade.

Fler besök på återvinningen

Återvinningscentralerna hade fler besökare och tog emot mer avfall. Till exempel ökade mängden impregnerat trä med 35 procent under 2020 jämfört med 2019.

– Detta kan hänga samman med att de göteborgare som blev permitterade eller jobbade hemifrån hade mer tid att rensa, renovera och bygga altaner, men det kan även ha påverkats av att antalet fria besök ökade under 2020, säger Ann-Louise Eliasson, strateg på Kretslopp och vatten.