Fem nya pantautomater. Genom att panta burkar och flaskor i någon av Lisebergs nya pantautomater går det att göra en insats både för miljön och för barnens rättigheter. Pengarna går oavkortat till BRIS. Samtidigt minskar nedskräpningen på Liseberg.

Svenskar är bra på att panta. Gåvoautomater är ytterligare en insats för att öka återvinningen. Liseberg har i samarbete med Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, installerat fem nya pantautomater där pengarna går direkt till organisationen Bris.

− Vi väljer att skänka pengarna till Bris eftersom de har samma ambition som vi har, nämligen att se till alla barn, säger Julia Vasilis, informationschef på Liseberg.

Pantautomaterna är specialdesignade för ändamålet och ska passa in i parkens övriga miljö.