Rapporter om ilandflutna trossar, plast och annat skräp kommer dagligen till park- och naturförvaltningen. Strandstädningen längs kusten och runt öar i södra skärgården sker nu i stort sett varje dag via en båt som kajkar längs stränderna, från Tistlarna i söder till Nordre Älv i norr.

Vid dåligt väder kommer man istället att åka runt med en pick-upbil och städa från land.

– Det mesta skräpet kommer från båtar där besättningen dumpat skräpet i vattnet. En del förs via strömmar och vindar från Nordsjön och vattnen utanför Tyskland och Danmark till vår skärgård, säger Kent Andersson.

Strandstädningen pågår från mitten av maj till mitten av september. Kostnaden för park- och naturförvaltningens insatser beräknas till drygt en halv miljon kronor per år. På grund av minskade anslag har man i år dragit ner något på strandstädningen.

– Det innebär emellertid inte att våra insatser under högsäsong minskar utan att årets städperiod omfattar fyra istället för fem månader, säger Kent Andersson.

Fotnot:
Park- och naturförvaltningen städar stränder i Göteborg som ligger utanför de offentliga badplatserna. Ansvaret för att hålla badplatserna rena från skräp ligger på respektive stadsdelsförvaltning.