Samråd pågår. Park- och naturnämnden tillstyrker förslaget om att Slottsskogen ska bli kulturreservat. ”Det är självklart att vi ska skydda Slottsskogen som är en stor unik svensk park och kulturmiljö, så att även framtida göteborgare kan ha tillgång till den, säger AnnaSara Perslow (C), orförande i nämnden.  

Förslaget om att Slottsskogen ska bli kulturreservat är på samråd fram till 27 december. Allmänheten och remissinstanser får lämna synpunkter till stadsbyggnadskontoret fram till dess.

Nu har park- och naturnämnden sagt sitt. 12 december beslutade den att tillstyrka förslaget.

– Slottsskogen skapar förutsättningar för rekreation, integration, pedagogik, aktivitet, evenemang och idrott. Detta utgör en av grundpelarna i det kommunala uppdraget. Genom att skapa ett kulturreservat skulle vi öka möjligheterna att utveckla och bevara detta, säger AnnaSara Perslow (C).

Vill utöka området

Det finns önskemål om att bygga både skola och förskolor i Slottsskogen. Park- och naturnämnden håller med i stadsbyggnadsnämndens bedömning att en skola inte får plats i kulturreservatet.

I förslaget till kulturreservat Slottsskogen finns inte området vid Linnéplatsen eller Naturhistoriska muséet med. Det beror på att det finns andra projekt som behöver använda dessa ytor inom en nära framtid. Park- och naturnämnden anser att när dessa arbeten är klara bör ambitionen vara att kulturreservatet ska utökas för att även dessa områden ska ingå.

Det är kommunfullmäktige som slutligen beslutar om Slottsskogen ska bli kulturreservat.