Ekodriving och uteklassrum får anslag. Två olika projekt har i år fått dela på miljöförvaltningens anslag för hållbar utveckling i stadsdelarna. Dels satsas pengar på ekodriving inom hemsjukvården, dels får uteklassrummet i Sillvik förstärkning i kassan.

Förra året fördelades anslaget på 100.000 kronor på fem olika, mindre projekt. I år är det två av de tolv sökande som får dela på summan. 50.000 kronor går till stadsdelen Centrums hälso- och sjukvårdsenhet för att underlätta deras satsning på ekodriving i hemsjukvården.

− De som jobbar inom hemsjukvården kör mycket bil i tjänsten. Nu ska en hel personalgrupp utbildas i hur man kör på ett miljöanpassat sätt. Det stämmer väl överens med stadens övergripande miljömål, säger Louise Fäldt på miljöförvaltningen.

Naturklassrum vidareutvecklas
Det andra projektet som tilldelas pengar är Snäckebergets förskola och skola i Västra Hisingen. I höstas startade de ett naturklassrum vid badstranden i Sillvik, där barnen får lära sig mer om strand- och havsmiljö. Anslaget går till att fortsätta och vidareutveckla verksamheten.

− De behöver mer utrustning. Dessutom ska de börja bjuda in klasser från andra delar av Göteborg, säger Louise Fäldt.

Det grundläggande kravet för att få anslag till ett projekt är att det bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål inom området hållbar utveckling. För att få så stor spridning som möjligt tas också hänsyn till inriktning, målgrupp och geografiskt läge i staden.