Statsminister Göran Persson och flera andra ministrar från den svenska regeringen deltog på tisdagskvällen i invigningen av det internationella rådslaget ”Learning to Change our world” i Konserthuset i Göteborg. Persson efterlyste praktiska verktyg för att förändra tillståndet i världen i riktning mot en mer hållbar utveckling.

– Att vi alla arbetar för en hållbar utveckling är enormt viktigt och då gäller det att länder som ger löften också lever upp till dem, sa statsminister Göran Persson när han invigde det internationella rådslaget ”Learning to Change our world” i Göteborg på tisdagskvällen. I ett fullsatt konserthus kunde de 350 internationella delegaterna och 1.000 talet göteborgare från skolor och högskolor förutom allvarsord också njuta av suggestiv och högklassig musikunderhållning.

Det gäller att hålla vad man lovar

– I Johannesburg lovade Rysslands president att skriva under Kyotoavtalet, men det har han inte gjort. Det gäller även USA. Det är oacceptabelt att bryta ingångna avtal, förtydligade Göran Persson och beskrev behoven av att komma tillrätta med fattigdom, sjukdom, oacceptabla, ovärdiga och orättvisa förhållanden som finns på många håll.

Världens länder har skrivit under FN:s Milleniemål och man har förklarat 2005-2014 som årtiondet för Lärande för hållbar utveckling. Med hållbar utveckling inbegriper man idag såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska dimensioner.

Efterlyser praktiska verktyg

– Nu behövs det praktiska verktyg för att förändra tillståndet i världen. Utbildning och lärande är sådana verktyg. Jag är glad att ni är samlade, så många experter, här i Göteborg. Ni kommer att byta erfarenheter och sätta igång aktiviteter. Det behövs så att människor jorden runt kan lära sig hur de själva kan bidra till att förändra världen, sa statsminister Göran Persson och gav Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet en eloge för det arbete som man bedriver inom området hållbar utveckling.

En rad svenska ministrar

Från den svenska regeringen ser man rådslaget om lärande för hållbar utveckling i Göteborg som betydelsefullt. På plats under invigningen fanns tre statsråd och ett före detta statsråd. Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros, miljöminister Lena Sommestad, biståndsminister Carin Jämtin samt förra utbildningsminsitern Ingegärd Wernersson.

Arbeta fram förslag

Under tiden 5-7 maj kommer deltagarna i det internationella rådslaget att byta erfarenheter, diskutera, ta del av skol- och utbildningsexempel från skolor och högskolor i Göteborg. I slutet av veckan är det meningen att det ska finnas förslag på hur vi runt om i världen kan arbeta med lärande för hållbar utveckling.

4358_2.jpg