Utställningen Out to sea öppnar på Sjöfartsmuseet. På ett år sköljer havet upp 8000 kubikmeter sopor på Bohuskusten. En kubikmeter skräp i timmen, året runt. Men havens stora miljöproblem – plasten – sönderdelas till mikropartiklar som till sist hamnar i djur och människor.

På lördag öppnar Sjöfartsmuseet i Göteborg en internationell utställning om nedskräpningen i havet: Out to sea? The Plastic Garbage Project.

– Plastskräpet har blivit en tickande miljöbomb. Vi vill uppmärksamma problemet, öka kunskapen och inspirera till förändring och nytänk, säger Emma Having, utställningschef På Sjöfartsmuseet/Akvariet.

Skadligt för djurlivet
106E.jpg
Mycket av skräpet i världshaven är plast. I världen tillverkas idag 8000 kilo plast – varje sekund! Många fåglar och marina djur dör efter att de snärjt in sig i plastföremål eller ätit plastskräp. Till exempel har man funnit att 95 procent av stormfåglarna i Nordsjön hade plast i sina magar.

Om plast hamnar i naturen försvinner den aldrig helt. Den bryts inte ner kemiskt eller biologiskt utan sönderdelas till mindre, mikroskopiska partiklar som sprids i haven. Mängderna mikropartiklar kommer att fortsätta öka under lång tid framåt.

Plastkornen tar sig in i näringskedjorna och når till slut oss genom maten vi äter.

Utställningen tar tag i frågan om plastens roll i samhället. Vad händer när den blir en avfallsprodukt, skräp som hamnar i havet och sköljs upp på stränder?

Globalt problem
Med hjälp av installationer, föremål och filmer berättar Out to sea? om bakgrunden till problemet, hur det ser ut idag och vad som kan göras för att hitta lösningar.

– Vi är det första kulturhistoriska museet, som dessutom har en akvarieenhet, som tar sig an den här utställningen. Det känns extra roligt eftersom relationen mellan människa, hav och miljö är något vi jobbar med hela tiden, säger Emma Having.

Utställningen visas nu tillsammans med lokalt producerade delar på Sjöfartsmuseet Akvariet till och med 18 maj.

Utställningen är en vandringsutställning som har tagits fram av Museum of Design i Zürich. Den har hittills visats i Zürich, Hamburg, Tampere, Kolding och i Värnamo. Efter Göteborg går den vidare till Lessac i Frankrike.

5B38.jpg

Simmande plastpåsar. Foto: Gavin Parson