Bohuskusten hårt drabbad. 1200 plastbitar per hundra meter är genomsnittet från mätningar som gjorts på Bohusläns stränder. I filmen Strömmar av plast ger forskare och experter en bild av problemets omfattning – och vad som krävs för att stoppa utvecklingen.

Se filmen här !

Havsströmmarna transporterar stora mängder skräp till Bohusläns kust. Omkring 8000 kubikmeter flyter i land varje år.

– Problemet med marint skräp har funnits länge, men det är först på senare tid som man förstått att det också bildas mikroplaster som binder till sig miljögifter och kommer in i näringskedjan, säger Jenny Toth, miljöutredare som jobbar med havsmiljöfrågor på miljöförvaltningen och nationell koordinator för KIMO Sverige.

Strömmar av plast sprider kunskap
Både Miljöförvaltningen och KIMO Sverige, kommunernas internationella miljöorganisation, är med i Havsmiljöinstitutets projekt Med fokus på marint skräp. Under Västerhavsveckan hade projektets film Strömmar av plast – Västerhavets dilemma världspremiär.

Syftet med den drygt 16 minuter långa filmen är att sprida kunskapen om varför skräpet hamnar på våra stränder och om det stora bekymret med mikroplasten – har den väl hamnat i havet går den inte att ta bort.

– Det räcker inte med strandstädning, vi måste komma till rätta med källan till problemet. Vi måste hitta ett angreppssätt som gör att plasten inte hamnar i havet, säger Jenny Toth.

Ytterligare material på gång
Filmen sprids på olika sätt, bland annat via medverkande organisationers webbplatser och via en utställningsturné.

– Tanken är att vi ska jobba vidare med att ta fram ett pedagogiskt material som kan fungera som diskussionsunderlag för intresseorganisationer, opinionsbildare och skolungdomar, säger Jenny Toth.

På Göteborgs stads webbplats finns en länk till filmen, se nedan.