Tre lag från Polhemsgymnasiet kammade hem de tre första priserna i Klimatkampens största gren "Innovationer". Tävlingen är riksomfattande och premierar ungas idéer och förslag till nya lösningar på klimatfrågan.

”Hur kan ni i er lokala omgivning minska bidraget till växthuseffekten?” Det var årets uppgift i gymnasietävlingen Klimatkampen. Tävlingen är ett verktyg för att motivera ungdomar till kunskapssökande och skapa engagemang på lokal nivå. Man tävlar i tre kategorier; Samhället, Innovationer och Livsstilar, för att tilltala elever från alla gymnasieprogram.

20 000 kronor i pris

Polhemsgymnasiets teknikettor var särskilt framgångsrika i år, och premierades med de tre första priserna i kategorin Innovationer, där man ska presentera nyskapande lösningar, bättre produkter och ny teknik. De glada och stolta förstapristagarna, med bidraget O2UT, fick ta emot en check på 20.000 kronor av Naturskyddsföreningens generalsekreterare vid prisutdelningen i Stockholm den 19 maj.

Bidragen bedöms av en väl sammansatt jury. I bedömningen tas hänsyn till kriterierna samarbete, tvärvetenskap, idéspridning, uppskattning av minskade utsläpp, samt hur realistiska och bestående åtgärderna och minskningarna är.

Fotnot:
Klimatkampen genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Naturskyddsföreningen med E.ON Sverige som huvudpartner. Tävlingens andra partner är Stiftelsen Futura.

1727