Den är snygg, lättläst och har många bilder och illustrationer. På en timme kan miljöintresserade göteborgare få en god överblick av läget för miljön i staden, de problem som finns och vilka mål staden har men också över alla insatser som faktiskt görs. Inom kort kommer populärversionen även på engelska.

Sedan 1993 tar Göteborgs Stad varje år fram en miljörapport. Ungefär var femte år görs en kortversion av rapporten.

– Det är svårt att nå ut med den stora miljörapporten, den är så faktaspäckad. Kortversionen är mycket mer lättläst, den är fri från tabeller och diagram och nästan helt fri från siffror, säger Svante Sjöstedt på miljöförvaltningen.

Målgrupp för miljörapporten, både originalet och den mer lättillgängliga versionen, är politiker, tjänstemän som arbetar med miljöfrågor, studerande inom miljöområdet och miljöintresserade göteborgare.

69B4.jpg
Försöker nå ungdomar

– Sedan har vi en förhoppning om att kortversionen kan fungera som undervisningsmaterial på gymnasienivå, så vi ska försöka nå lärare också, säger Svante Sjöstedt.

Han tror att det finns ett intresse bland allmänheten men konstaterar att det är svårt att veta om man når ut, och att förpackningen är viktig. Kortversionen har många bilder och illustrationer och Svante Sjöstedt tycker själv att den är lättläst.

– Den tar en timme att läsa och då tycker jag att man får en bra överblick av hur miljön mår, vad som är problemen, vilka mål vi har och goda exempel på vad som görs.

Vill sprida lokala miljömål

61BC.jpg
Ett syfte med den mer lättillgängliga versionen är att göra de lokala miljömålen kända bland allmänheten och skapa ett engagemang för dem. Göteborgs Stad är i slutfasen med arbetet att ta fram tolv lokala miljömål. Elva är klara, men i populärversionen av miljörapporten finns alla tolv med.

Det sista, god bebyggd miljö, är än så länge en beskrivning av det nationella målet med samma namn. Detta i väntan på att kommunfullmäktige ska anta förslaget på ett lokalanpassat mål för den bebyggda miljön.

Inom en snar framtid ska kortversionen av rapporten också finnas tillgänglig på engelska.

– Vi vill bli bättre på att inspirera och visa upp hur vi arbetar med miljöfrågorna när vi har kontakter med andra länder. Det är också många i målgruppen som inte är svenskspråkiga, som till exempel miljöstuderande eller göteborgare med utländsk bakgrund, säger Svante Sjöstedt.

Fotnot:
Göteborg & miljön trycks i 5 000 exemplar och skickas bland annat till bibliotek och skolor. Både den stora miljörapporten och kortversionen finns att läsa digitalt eller ladda ner från nätet (se länk nedan)

3134