7,4 procent mer på ett halvår. Med hjälp av tävlingen ”Sortera matresten, sortera allt förresten” har bostadsbolaget Poseidon ökat sin mat-återvinning hos 70 procent av sina områden. Totalt återvinns nu 26,8 procent av allt matavfall.

– Det vi vill är ju att starta en positiv vana. Det ska vara självklart att sortera. Och man ska veta varför. Vi har varit noga med återkopplingen och berättat hur långt bussen kan köra på resterna vi samlat in för respektive område. Men också puffat för att man inte ska slänga mat i onödan. Vi behöver ju slänga både mer och mindre, säger Terese Svensson, kretsloppscontroller på Bostads Poseidon.

Tävlingens vinnare blev Stampen 1, som ökat sin mat-återvinning från 27,1 till 81,7 procent.