Samarbete för Grön omställning. I Göteborgs Stadsmissions stora sorteringshall i Bellevue arbetar man med att sortera kläder och prylar som skänkts till verksamheten. I år får man hjälp av unga vuxna som deltar i insatsen Grön omställning. Det är en kombination av praktik och lärande med fokus på hållbarhet.

— För Kretslopp och vatten är detta en möjlighet att nå en viktig målgrupp med både teoretisk och praktisk kunskap om resurshushållning och avfallsfrågor, säger Sandra Alm utredare på Kretslopp och vatten.

Under tre månader varvas praktik i sorteringshallen eller i butik på Stadsmissionen, med utbildningar inom hållbarhet. Kretslopp och vatten tillhandahåller en utbildning om farligt avfall och Renovas miljöskola, samtidigt som konsument- och medborgarservice bidrar med utbildningar inom hållbar konsumtion och hållbar utveckling.

Lite kunskap men stort intresse

Generellt sett har deltagarna inte så mycket kunskap om avfallshantering och återanvändning med sig in i Grön omställning. Däremot finns det ett stort intresse av att lära sig mer om hur man kan bli mer miljövänlig, och deltagarna fångar snabbt upp varför det är bra att bevara prylar och kläder och inte slänga något som kan komma till nytta för någon annan.

— Vi påminner varandra om att vi gör allt detta för miljöns skull. Om vi kan återanvända prylar och kläder så slipper vi producera nya. Vi vill helst undvika att lägga prylar i brännbart för då kan vi inte använda dem igen, säger Linn Andersson arbetsledare Grön omställning.

Fått upp ögonen för second hand

Praktiken har också gjort att deltagarna fått upp ögonen för second hand-marknaden.

— Det är nog inte så att deltagarna tidigare valt bort second hand, utan det handlar nog snarare om att många inte vetat om att det finns. Nu händer det att de kommer fram och frågar om vi inte kan gå över till second hand-butiken för att de behöver köpa något, säger Linn Andersson.

Lärt sig mycket om sopsortering

Kläder och prylar som inte går att skicka vidare till en second hand-butik sorteras och körs iväg till en återvinningscentral. På avfallsstationen inne i sorteringshallen står en massa kärl uppradade och här hjälps deltagarna åt med att sortera materialet i rätt kärl.

— Här tror jag att deltagarna rent praktiskt lärt sig väldigt mycket om avfallssortering. De har fått möjlighet att känna och klämma på saker och på så sätt lärt sig mer om hur man skiljer på olika material så att det kan sorteras i rätt kärl, säger Linn Andersson.

Karriär inom den gröna näringen

Huvudmålet med Grön omställning är att deltagarna ska få kunskap om och bli inspirerade att välja en studie- och yrkeskarriär inom den gröna näringen. En sådan näring är avfallsbranschen.

— Avfallsbranschen kommer alltmer att behöva utveckla sina tjänster för att gå från hantering av avfall till minimering av avfall. Här kommer ledord som cirkulär ekonomi att driva på för ökad återanvändning och då kommer sektorn att behöva folk som kan tänka högre upp i avfallstrappan. Grön omställning är därför en möjlighet att introducera och förbereda en ny målgrupp för arbete inom avfallsbranschen, säger Sandra Alm på Kretslopp och vatten.

Hoppas på jobb framöver

Vid en station i sorteringshallen står två deltagare och testar elektronikprodukter. Med hjälp av datorer och kablar testar de om produkterna fungerar och därmed kan skickas vidare till en second hand-butik.

— Jag har lärt mig jättemycket om hur man sorterar och se vad som går att använda och inte, säger en av deltagarna.

Hitintills har en tidigare deltagare fått praktik på Kretsloppsparken i Alelyckan, en annan har fått jobb som chaufför på Göteborgs Stadsmission. Att hitta en sysselsättning efter Grön omställning är något som deltagarna hoppas på.

— Jag trivs jättebra och jag hoppas att det här kan leda till att jag får ett jobb i framtiden, avslutar en annan deltagare.