Startar vid påsk igen. Hallå där Peter Årnes, avfallsstrateg på Kretslopp och vatten. Under sex veckor tidigare i höst var det möjligt att slänga sitt grovavfall på en pråm i älven. Var den uppskattad?

– Absolut! Ett marknadsundersökningsföretag hjälper oss med en kundundersökning. När de hade gjort en stor del av intervjuerna meddelande de att det var succé, att de aldrig tidigare genomfört en undersökning med så positiva resultat.

 Hur många besök hade pråmen under de sex veckor den körde?
– 2 500 stycken. Vi valde att inte spekulera innan, men siffran är väldigt glädjande. Folk har kommit bärandes på grejer och ibland gått flera gånger. Andra har kommit till pråmen med skottkärra, ”pirra”, rollator, barnvagn eller cykel. Bara ett fåtal har tagit sig till pråmen med bil – och meningen är ju att det ska vara en service där man inte behöver en bil.

Vad har folk lämnat?
– Det har varit blandat, men glädjande nog har väldigt mycket lämnats till återbruk. Det har också varit väldigt mycket elektronikavfall, vilket är bra men lite sorgligt. Jag har ännu inte fått in någon sammanställning på mängderna, men de första två veckorna handlade det om cirka 14 ton i vikt.

Vilka är det som kommit till pråmen med sitt grovavfall?
– Medelåldern har varit ganska hög, närmare 60 år, och många riktigt gamla. Så vi ser att vi fyller ett behov och en social funktion också. Så det är ett framsteg både ur rättviseperspektiv och servicenivå. Det är i stort sett bara lägenhetsboende som kommer – till övriga återvinningscentraler mest villaägare.

Är det någon av kajerna som har haft fler besökare än andra?
– Ja det har varit väldigt stor skillnad, vilket vi räknat med innan. Majoriteten av besökarna har kommit på norra sidan, Eriksberg och Sannegårdshamnen, medan det har varit betydligt glesare på de tre platserna på södra sidan. Avstånden för de boende skiljer inte så jättemycket men det finns andra stora skillnader. På södra sidan måste man till exempel passera Göta-/Oscarsleden, det är inte så mycket normala promenadstråk och stannplatserna har också legat lite skymt i några fall.

Hur ser framtiden ut för återvinningspråmen?
– Det sista stoppet var 2 november. Vi startar upp vid påsk igen kör maj månad ut. Sedan får vi se.