Storsatsning på grön diesel. I Göteborgs Hamn - Nordens största – tas nu ett nytt stort steg i miljövänlig riktning när Preem satsar 300 miljoner kronor för att bygga om sitt raffinaderi. Utbyggnaden beräknas vara klar hösten 2015.

När Preems moderniserade raffinaderi står klart om ett och ett halvt år möjliggör det en fördubbling av produktionen av diesel med förnyelsebart innehåll. Idag är volymen cirka 400 000 ton.

Sedan några år har bolaget producerat en diesel som baseras på tallolja som i Göteborg processas tillsammans med fossil diesel. Slutprodukten består till en tredjedel av förnyelsebart innehåll.