”Stort mått av samarbete”. Kretslopp och vatten, Gryaab och Renova får ett nyinstiftat pris från branschorganisationen Svenskt vatten. De får det för sitt arbete med att rena lakvattnet vid deponierna på Brudaremossen och Tagene.

Förorenat regnvatten från soptippen Brudaremossen renas sedan sommaren 2020 i en ny anläggning. Denna och deponin i Tagene prisas nu med Revaq-priset.

Tar vara på fosfor

 Det är roligt att vårt arbete med att rena lakvattnet uppmärksammas. Med vår reningsanläggning på Brudaremossen bidrar vi till att Ryaverkets avloppsslam kan bli så rent att det kan återföras till jordbruksmark. Fosforn som finns i avloppsslammet är en ändlig resurs, och viktig att ta vara på, säger Elisabet Porse, ansvarig för deponier på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad.