Nu är sommaren här och utesäsongen är i full gång. Gräsklipparna går varma och båten med den gamla tvåtaktsmotorn är i sjön. Men både gräsklipparen och den gamla båtmotorn kan vara hälsofarliga miljöbovar om de inte körs på rätt sätt. Visste du att upp till en tredjedel av bränslet från en tvåtaktsbåtmotor kan gå rakt ut i naturen?

– Välj alkylatbensin till din gräsklippare eller tvåtaktsbåtmotor, så bidrar du till att skydda din hälsa och skona miljön, uppmanar Helena Martinell, miljöinspektör på Miljöförvaltningen som tillsammans med Karin Mellin arbetar för en ökad användning av alkylatbensin.

Kan påverka hälsan

Hon pekar på att de stora utsläppen av farliga ämnen från vanlig bensin kan påverka hälsan.

– I Sverige finns det mer än en miljon bensinmotordrivna gräsklippare. En tio år gammal gräsklippare kan släppa ut lika mycket farliga kolväten under en timmes klippning som en modern bil släpper ut under 15 mils körning.

5B94.jpg– När du kör din bensindrivna gräsklippare utsätts både du och omgivningen för avgaserna som innehåller många farliga ämnen som bland annat kan ge cancer, säger Helena Martinell.

Genom att använda alkylatbensin till gräsklipparen kan utsläppen av farliga kolväten minskas med 60 procent och utsläppen av kväveoxid minskas med 30 procent.

Mer än oljeutsläpp

Varje år släpps 15.000 ton giftiga kolväten ut från utombordare på fritidsbåtar i Sverige. Detta är cirka 50 gånger mer än de synliga oljeutsläppen från fartyg.

Utsläppen från fritidsbåtar sker dessutom under våren och sommaren när livet i vattenmiljön är som känsligast.

De sker i hamnar, grunda vatten och vikar, samma vatten som vi badar i på sommaren och som även är föryngringsplatser för kräftdjur, fiskar och alger.

– Kör istället tvåtaktsmotorn på alkylatbensin som är betydligt renare och avger mindre mängd hälso- och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell motorbensin, säger Karin Mellin.

Minskar med 90 procent

Alkylatbensin är praktiskt taget fri från cancerframkallande bensen och utsläppen av andra farliga aromatiska kolväten minskar med upp till 90 procent.

En tvåtaktsmotor går minst lika bra på alkylatbensin som på vanlig bensin, om inte bättre – många motorer startar lättare om de körs på alkylatbensin tack vare att det bildas mindre beläggningar i motorn.

Glöm inte att kontrollera packningar och gummislangar så att de inte läcker. Fyrtaktsmotorn har en mer effektiv förbränning än tvåtaktsmotorn och drar 30–40 procent mindre bränsle.

Nackdelen är att den är tyngre än tvåtaktsmotorn och kräver något mer omfattande underhåll än tvåtaktaren. Det finns även tvåtaktsmotorer med direktinsprutning som ger mindre utsläpp och är mer bränsleeffektiva än en traditionell tvåtaktsmotor.

Sänkt skatt

Sedan hösten 2002 har skatten för alkylatbensin sänkts. Literpriset för alkylatbensin ligger nu (maj 2004) 10–15 öre över priset för 95-oktanig bensin vid försäljning från pump.

Man kan också köpa alkylatbensin i dunk på alla större bensinstationer, priset per liter blir då cirka dubbelt så högt som priset för vanlig bensin.

I Göteborgsområdet finns i dag fem försäljningsställen med alkylatbensin på pump. Mer information om alkylatbensin och tvåtaktsoljor finner du på länkarna nedan.

Fakta | Här köper du alkylatbensin på pump

– OK/Q8 Bärnstensgatan Frölunda

– OK/Q8 Kållered, Ekenleden 1 (vid Ikea)

– Entreprenadbutiken, Ringögatan 16

– Statoil marina, Styrsö

– Wahlborgs marina, Hinsholmskilen