Minskade sopor. Leva livets avfallsutmaning fick pris för sin miljöinsats. Priset delades ut på den årliga Återvinningsgalan i Stockholm. "Det är väldigt roligt att projektet uppmärksammas på ett positivt sätt även på nationell nivå", säger Pernilla Hellström, projektledare på miljöförvaltningen.

Under ett år har elva familjer som deltagit i projektet fått anta olika utmaningar. Deltagarna har under projektets gång fått hjälp och tips hur de kan leva mer miljösmart. Under utmaningen om avfall lyckades familjerna halvera sina mängder sopor.

– Genom avfallsutmaningen visade vi att det man förr trott var nästan omöjligt faktiskt var möjligt, säger Maria Ivarsson från kretsloppskontoret.

Projekt Leva Livet är ett samarbete mellan miljöförvaltningen, kretsloppskontoret, Konsument Göteborg och Familjebostäder.

Priset delades ut av tidningen Recycling och Miljöteknik.