I två år har projektet Ung kultur 116 arbetat för att minska klottret i Göteborg. Under den tiden har det polisanmälda klottret ökat kraftigt. Ändå bedöms projektet vara lyckat, i en utvärdering från Högskolan i Jönköping som presenteras på tisdagen. Då hålls ett stort seminarium där Trygg vacker stad visar vad som görs mot klottret och skadegörelsen i Göteborg.

Från 2005 till 2007 ökade antalet polisanmälda klotterbrott i Göteborg från 1.901 till 3.395. Men en viktig förklaring är att Göteborgs Stad 2007 antog en ny klotterpolicy 2007, där polisanmälningar uppmuntrades.

En liknande utveckling sågs mellan 2001 och 2002, då de anmälda brotten ökade från 1.797 till 4.666! Då hade den nybildade Klottergruppen ändrat sina rutiner och polisanmälde mer än tidigare.

Minskat intresse för graffitti

– Graffiti och klotter går i vågor hela tiden. Det går inte att få en sann bild av om det ökar eller minskar bara genom att titta på antalet polisanmälda brott, säger Björn Jonsson, adjunkt i socialt arbete vid Högskolan i Jönköping.

Han har följt Ung kultur 116 under hela projekttiden och bland annat talat med ungdomar i graffitikulturen och tittat på aktiviteten på kända hemsidor för graffitimålare. Och då framträder i stället bilden av ett minskat intresse för klotter/graffiti.

– De ungdomar jag pratat med är inte många, men de säger att klart färre målar graffiti nu än för något år sedan. Det verkar som att det inte är självklart att antalet polisanmälda brott minskar när antalet personer som intresserar sig för graffiti minskar, säger Björn Jonsson.

En annan mätare på klotterfrekvensen är det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejons statistik. Den visar att kostnaderna för klottret ligger ganska konstant under de tre åren 2004, 2005 och 2006 – runt 14,5 miljoner kronor (År 2006 låg hela 70 procent av kostnaderna på trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar)

”En rejäl satsning som Göteborgs Stad gjort”

.- Jag tror att vilket projekt som helst skulle få svårt att visa att klottret verkligen minskar till följd av deras insatser, säger Björn Jonsson.

Han anser att projektet får kallas lyckat.

– Ja, det är ju en rejäl satsning som Göteborgs Stad har gjort, med två anställda socionomer som under två år fick möjligheten att jobba med det här ganska konfliktfyllda fältet som lätt vållar debatt, säger Björn Jonsson.

– Speciellt lyckat är att man har etablerat en bred samsyn mellan så många aktörer i Göteborg kring att försöka jobba med klotter/graffiti som ett skadegörelsebrott, men ändå inte stänga möjligheten att de här ungdomarna ges utrymme och förutsättningar att skapa och uttrycka sig på ett sätt som accepteras av samhället.

– Tidigare har diskussionen ofta fastnat i en polär uppfattning, antingen tycker man att ”klotter är brottsligt” eller att ”graffiti är konst”. På det sättet har projektet överbryggat en del förtroendeklyftor, säger Björn Jonsson.

Föräldrar har erbjudits familjesamtal

Projektet har kostat cirka två miljoner kronor för de första två åren. Från och med årsskiftet är det förlängt i ytterligare två år och dessutom fördubblat, så att fyra personer nu arbetar med ungdomar över hela staden.

Ung kultur 116 har hela tiden sökt dialog. Först skaffade man sig kunskap om graffitikulturen i Göteborg, genom dialog med klottrare, fritidsgårdar, socialtjänst och polis. Sedan har man inriktat sig på att försöka styra över ungdomarnas intresse för självständigt skapande, från illegal graffiti till legal målning, musik, film eller skulptur.

Ett 20-tal ungdomar har deltagit i sådana verksamheter i kursen ”Ung och skapande” i en ateljé på Röda Sten. Föräldrar till ungdomar som tagits av polisen för klotter har också erbjudits stöd i form av familjesamtal, ett grepp som enligt Björn Jonsson är unikt. Men där var intresset inte så stort.

– För det första är det inte många som ertappas av polisen för den här typen av brott. Och bland dem var det inte många familjer som nappade på erbjudandet, bara 2 av 16. Men det är väl sådant som projektet får arbeta vidare med: Har det brustit i informationen? Eller ser föräldrarna inget behov av att blanda in sociala myndigheter i sina barns liv, frågar sig Björn Jonsson.

”Samverkan med fastighetsägarna viktig”

Han presenterar sin utvärdering vid ett seminarium som Trygg, vacker stad arrangerar på Stadsmuseet på tisdagen. Mer än 130 personer – politiker, representanter för kommunala förvaltningar och bolag, myndigheter samt privata fastighetsägare – har anmält sig.

– Det är första gången vi går ut så här brett och informerar om vad vi gör mot klottret, säger Ingvar Brattefjäll, projektledare för Trygg, vacker stad.

– Många tror att vi bara tar bort klottret, men vi har en hel bukett av förebyggande åtgärder, till exempel Ung kultur 116. Inte minst är samverkan med de privata fastighetsägarna viktig.

5322.jpg

Ett 20-tal ungdomar har deltagit i kursen ”Ung och skapande” i en ateljé på Röda Sten.

Fotnot:
Namnet 116 kommer från adressen Karl Johansgatan 116, där projektet startade.