Växer bland magnoliaträden. I Änggården växer lite oförklarligt en mycket sällsynt maskrosart, nämligen den fetbladiga maskrosen. Den rara blomman växer bland magnoliaträden på Storängsgatan och på onsdagsförmiddagen kommer den att försiktigt flyttas när park- och naturförvaltningen ska plantera fler magnolior.

– Vi kommer att lyfta upp jordsjoken där maskrosen växer och sedan lägga jorden vid sidan av medan vi planterar magnoliorna. När planteringen är färdig flyttar vi tillbaka jorden och maskrosen där vi tog upp den, berättar professor Lars Arvidsson, biolog vid park- och naturförvaltningen.

Varför den fetbladiga maskrosen, som heter Taraxacum obtusilobum på latin, har börjat växa i Göteborg och just på Storängsgatan kan Lars Arvidsson inte riktigt förklara:

– Tyvärr finns det inget bra svar på varför maskrosen växer just här. Den liknar, till utseendet, de maskrosor vi är vana att se i Sverige men har många andra speciella egenskaper säger Lars Arvidsson som fått hjälp med artbestämningen av en expert vid Botaniska trädgården.

Trädflytt gick bra
I våras var Lars Arvidsson med och flyttade en annan sällsynt växt – nämligen den fridlysta getlaven som växte på en ek vid Skanstorget.

– Den här maskrosen kräver inte en lika stor aktion som trädet med laven. Men det är lika viktigt att den bevaras och får fortsätta växa där den verkar trivs allra bäst.

Trädflytten i våras avlöpte väl – eken står nu vid Margretebergsmotet och både träd och lav ser ut att må bra.