"Vi försöker arbeta bort ljusföroreningar". Rätt ljus, på rätt plats, i rätt tid är målet när Göteborgs Stad arbetar med belysning i staden. “Vi har dragit ner energikonsumtionen med cirka 30 procent sedan 2013, i första hand genom att byta till LED-lampor, men också genom att dämpa belysningen på olika tider”, säger Lars Ocklund, planeringsledare, byggnadsverk och belysning, på trafikkontoret.

En ljusförorening är ljus som placerats och använts fel. Ljusföroreningar är vanligt i städer och Göteborg är inget undantag. Ett exempel är en glob som står mitt på ett torg och sprider ljus åt alla håll. Minst ljus hamnar på marken, där man kanske just vill ha det.

– Vi försöker arbeta bort ljusföroreningar och tänka till på vad vi behöver ljuset till och när vi behöver ljuset.

Kan sänka belysningen

Göteborgs Stad jobbar fortlöpande med att se på vad varje plats eller sträcka behöver för belysning. En gata i Haga har till exempel andra behov än en gata i ett industriområde när det kommer till belysning. I staden finns ungefär 100 000 ljuspunkter och varje år byts konventionell belysning ut mot LED-lampor i 4000-5 000 av dem.

– Vi har numera styrsystem i lite mer än hälften av lamporna som gör att vi kan sänka belysningen på olika tider, till exempel på vardagsnätter när det inte är så många ute.

Biologisk mångfald är viktigt

Under de senaste åren har biologisk mångfald seglat upp som en viktig fråga när det gäller ljus. Fladdermöss, som det finns många olika sorter av, har blivit en symbol för detta.

– Ljussätter man runt om en kyrka och det finns fladdermöss i kyrktornet, kanske de inte förstår att det är natt och att de ska ut och jaga, utan de hänger kvar, försöker sova och svälter ihjäl. Andra fladdermöss frodas när vi sätter ljus i närheten av skogspartier för att det drar till sig många insekter. Ljus har helt klart en påverkan och vi vill dra ner så mycket som möjligt för att hjälpa till.

Provar ny belysning

I Göteborgs Stad pågår bland annat ett projekt med ljus där biologisk mångfald är en viktig aspekt. Det handlar om en ny gång- och cykelväg över Lärjeån utmed Gamlestadsvägen.

– Vi ska prova ett nytt behovsstyrt system där. Belysningen släcks inte helt, men den ligger ungefär på månljus-nivå när ingen är där. När någon rör sig går belysningen upp. Vi ska börja laborera med det innan årsskiftet och se hur mycket vi kan skydda djurlivet som är där. Det är också en extra bonus att det blir en energibesparing av sig själv.

Med i nätverk

Göteborgs Stad är med i LUCI association, ett internationellt nätverk som handlar om belysning i städer.

– Vi är, mycket tack vare detta medlemskap, med i matchen både när det gäller ljusföroreningar och biologisk mångfald. I nätverket får vi mycket inspiration från andra städer och kan även bidra med en del utifrån vårt arbete, säger Lars Ocklund.