67 företag som transporterar farligt avfall som spillolja, färgrester och lösningsmedel i Västra Götaland inspekterades i höstas av sitt kommunala miljökontor. Fem av företagen saknade de nödvändiga tillstånden. ”Jag vet inte om vi hade någon tydlig förväntan men fem av 67 tycker vi var ganska bra”, säger Cecilia Lunder, projektledare på länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

– Kommunernas miljökontor som har tillsynsansvar har besökt transportföretag eller företag som själva transporterar sitt farliga avfall. Dessa måste först ha gjort en anmälan till länsstyrelsen, säger Cecilia Lunder.

Journaler undersöktes

– Vi besökte åtta företag i Göteborg, ett av dem saknade tillstånd. Vi utgick från länsstyrelsens lista över alla företag som har tillstånd och vilken typ av avfall de får transportera. Vi plockade slumpmässigt ut företag med lite olika typer av farligt avfall och valde bort dem som vi besökt tidigare, säger Pia Gustafsson, miljöinspektör vid miljöförvaltningen i Göteborg.

Reglerna för transporter av farlig avfall är strikta, avfallet får inte hamna på fel ställe med risk för miljöskador och för människors hälsa.

Miljöinspektörerna åkte ut till företagen för att se på journalföring och hur det såg ut på platsen. Inriktningen var att se hur företagen klarar dokumentationen.

Av de 67 kontrollerade företagen i regionen har fem antingen saknat det tillstånd som krävs för transporten eller varit avfallslämnare som inte anmält sin egen transport till länsstyrelsen.

Risk för mörkertal

– Det finns risk att det finns företag som inte känner till reglerna men hur många det är går inte att säga. Av dem vi besökte efterlevdes reglerna bra, men däremot finns det ju en liten brasklapp eftersom vi valde ut företag som sökt tillstånd. Och därmed känner de ju till reglerna och får information från länsstyrelsen, säger Pia Gustafsson.

– Däremot finns det säkert ett stort antal företag som inte ens har en aning om att de borde söka tillstånd och än mindre vilka regler som gäller vid journalföring och dessa har vi alltså inte tittat på, säger Pia Gustafsson.

Miljökontoren i 13 kommuner i deltog i den tillsynskampanj för transporter av farligt avfall som Miljösamverkan Västra Götaland genomförde i höstas. I samband med kampanjen fick också 220 företag information om de miljöregler som gäller för de här transporterna.

Fotnot:
Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt för att effektivisera miljö- och hälsoskyddstillsynen i länet. Bakom samarbetet står Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, länets fyra kommunförbund och de 49 miljökontoren.

De tretton kommunerna som deltog i kampanjen var Ale, Borås, Göteborg, Götene, Herrljunga, Lerum,Mariestad, Mark, Mölndal, Skara, Stenungsund, Tibro och Tjörn