Det blir ingen rensning av skrot från Säveåns botten i höst. Orsaken är att det myckna regnandet i sommar skapat så höga vattenflöden att det är omöjligt för dykare att utföra arbetet. Nu kan det tidigast bli av till våren.

I våras tog länsstyrelsen och det regionala avfallsbolaget Renova initiativ till att rensa Säveån, där det dumpats mängder av skrot under årens lopp, bland annat miljöfarligt avfall som bilbatterier och trasiga kylskåp. Detta trots att Säveån är klassat som ett riksintressant vattendrag, med en genuin laxstam, värdefulla strandskogar och fågelarter som kungsfiskare, forsärla och strömstare. Stora delar av ån är ett så kallat Natura 2000-område.

40 kubikmeter vatten per sekund

Ett upprop till företag att sponsra röjningen, som kostar 350.000 kronor, ledde till att ett 20-tal företag ville vara med. De största sponsorerna utöver Renova är SKF och Göteborg Energi som båda har verksamhet utefter ån.

Rensningen var tänkt att ske i september. Då brukar vattenflödet vara som lägst och då har laxen inte börjat leka ännu.

Men under augusti har vattenflödet i ån varit mycket högre än normalt, uppemot 40 kubikmeter per sekund. För att dykarna på ett säkert sätt ska kunna arbeta på åns botten, får vattenflödet inte överstiga 10 kubikmeter per sekund.

Årensningen får nu skjutas upp tills dess att laxen lekt färdigt, till våren – såvida inte höga vattenflöden sätter stopp för planerna igen.