Jan Eliasson en av talarna. Nästa vecka är Göteborg värdstad för en internationell vetenskaplig konferens på temat vatten och hållbar samhällsplaneringsplanering. ”Vi vill samla forskare och stadsplanerare och lyfta frågan om vattnets roll i staden”, säger Lena Blom på Kretslopp och vatten som är stadens projektledare för konferensen.

”Världens bästa stad när det regnar”. Det är ett av målen i Göteborgs Stads jubileumssatsning inför 400-årsjubileet 2021. Bakgrunden till detta är att Göteborg, liksom många andra platser i världen, står inför stora utmaningar i och med kommande klimatförändringar och ökande regnmängder.

– Och passande nog ser det ju ut som att det kommer bli en del regn när vi håller konferensen nästa vecka. Men jag hoppas att det blir lite sol också – vi vill ju visa staden från sin bästa sida, säger Lena Blom.

Vatten – ett brett ämne
Konferensen ”Embrace the water 2017” anordnas av Göteborgs Stad tillsammans med bland andra Rise (före detta SP, Innventia och Swedish ICT) och International water association (IWA), och pågår den 12–14 juni.

Ämnet – vatten i samhällsplanering – är brett och omfattar allt från hur vattnet kan användas för att göra en stad finare och trevligare att bo i, till hur man anpassar sig för en framtid där översvämningar och skyfall kommer bli vanligare. Andra teman som avhandlas på konferensen är hållbar vattenanvändning och hur man engagerar medborgare i vattenfrågor.

– En viktig fråga för oss i Göteborgs Stad är om vi behöver våra nationella regler och lagar på vattenområdet. I dag regleras mycket i detaljplaner, men det kan kanske behövas mer regional samordning kring exempelvis avrinningsområden? Det är en av många viktiga frågor som vi kommer att diskutera med internationella experter på konferensen, säger Lena Blom.

Översvämning och torka
Deltar gör främst forskare och samhällsplanerare från hela världen, men också representanter för fastighetsbranschen. Och specialinbjudna talare, så klart.

– Det mest kända namnet för folk som inte är vattennördar är nog Jan Eliasson, som varit vice generalsekreterare för FN. Han kommer inleda konferensen med att tala om vatten i ett globalt perspektiv, där både översvämning och torka är stora problem. Det ska bli väldigt spännande att höra hans anförande, säger Lena Blom.