Plantering på prov i Kviberg. Vid en första anblick ser det ut som en helt vanlig rabatt. Men i själva verket är planteringen ett reningsverk som samtidigt förebygger översvämningar. Vid Kvibergs multisportarena testas nu stadens första regnrabatter.

Kan regnrabatter förebygga framtida översvämningar samtidigt som de tar hand om bilarnas föroreningar? Runt de stora parkeringsytorna vid Kvibergs nya multisportarena har under över 700 kvadratmeter så kallade regnrabatter planterats för att få svar på frågan.

4412.jpg
Parkeringarna lutar utåt sidorna så att vattnet rinner ner i rabatterna där särskilt utvalda arter planterats för att ta hand om vattnet. Rabatterna har två funktioner:

# Att ta hand om, och filtrera föroreningar från bilar och parkeringsytor som förts med vattnet över asfalten.

# Att lagra och fördela stora vattenmängder så att översvämningar kan undvikas eller åtminstone begränsas.

– Portland i USA är den stora föregångaren på regnrabatter men även i Tyskland använder man dem på många håll, och själva har vi stämt av med Tyresö där man redan har provat och dragit erfarenheter, säger Lina Karlsson som är projektingenjör på Kretslopp- och vatten.

Vattentåliga växter, som samtidigt kan klara långa perioder av torka, lämpar sig bäst men lokala förutsättningar påverkar valet av lämpliga växter för en regnrabatt.

Utvärdering nästa år
1C50.jpgRunt Kvibergs parkeringar kommer man under hösten att komplettera med träd för att göra anläggningen komplett.

– Sedan kommer den att behöva få tid för att sätta sig ordentligt. Under nästa år räknar vi med att kunna genomföra en utvärdering, men redan nu kan vi se att vattnet släpps igenom som det är tänkt, säger Lina Karlsson.

Det nu pågående projektet har flera intressenter och på sikt är förhoppningen att regnrabatterna ska visa sig vara så funktionella att många i framtiden väljer den miljövänliga lösningen.

– För oss är det, ur flera perspektiv, mycket viktigt att bygga hållbart, säger Tobias Hagman som är byggchef på Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag och fortsätter:

– Vår målsättning är en så låg miljöpåverkan som möjligt, samtidigt som människorna ska uppleva parkeringar som trygga, säkra och attraktiva.

Att satsa på en regnrabatt istället för en vanlig rabatt kostar ofta några hundra kronor mer per kvadratmeter, men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv anses det ändå vara en god affär.

– Jag vet att det är många som tittar på att anlägga regnrabatter så om några år, både tror och hoppas jag, att de finns på många håll, säger Lina Karlsson.

Projektet är ett samarbete mellan Kretslopp- och vatten, Park- och naturförvaltningen och Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag.