Ökning med 16 procent. Två och ett halvt ton mer insamlat matavfall per år från ett hyreshus kommer nu att bli till miljövänligt biogödsel och biogas. Det innebär en ökning av utsortering från 21 till 37 procent. Det är resultatet av det ettåriga projektet Matavfallspiloterna.

Matavfall kan bli till både biogödsel och biobränsle, men göteborgarna slänger mer än hälften av den potentiella råvaran i de vanliga soporna. Därför startade Göteborgs Stads förvaltning Kretslopp och vatten projektet Matavfallspiloterna för att se hur insamlingen kan öka.

Nya samarbeten
Resultatet blev över förväntan. Utsorteringen av matavfall ökade från 21 till 37 procent i ett av hyreshusen. Det motsvarar två och ett halvt ton mer utsorterat matavfall per år i ett hyreshus med 150 lägenheter.

– Det är ett fantastiskt resultat som också visar att det går att samla in mer matavfall om man gör rätt saker. Nu behöver vi gå ut brett och samarbeta med flerbostadshusägare, förvaltare och fastighetspersonal för att genomföra det här i hela Göteborg, säger Mia Carlevi, projektledare på Kretslopp och vatten.

Genom djupintervjuer med hyresgäster och fastighetspersonal har Kretslopp och vatten fått insikter och provat olika åtgärder i tre olika flerbostadshus.

Personlig kontakt avgörande
I det flerbostadshus där insamlingen ökade mest var några av nyckelfaktorerna att man skapade personlig kontakt med hyresgästerna, bra förutsättningar med sorteringsutrustning på plats i köket och att i information till de boende uttrycka förväntan om att matavfallet ska sorteras. Informationen var också bildbaserad och på olika språk.

– Personlig kontakt mellan fastighetspersonal och hyresgäst verkar vara avgörande för engagemanget. Och att det finns möjlighet att sortera i köket, säger Mia Carlevi.