56 100 skolbarn vårstädar i april. Trygg, vacker stads projekt Förskolornas och skolornas vårstädning har fått rekordmånga anmälningar. Under april månad ägnar förskolebarnen och skoleleverna en dag åt att plocka skräp i sitt närområde. Att lära sig mer om nedskräpning, källsortering och närmiljön är viktigast, men det finns också chans att vinna priser.

I första hand är Förskolornas och skolornas vårstädning ett pedagogiskt projekt. Med hjälp av en lärarhandledning tar pedagogerna upp attityder kring nedskräpning och vilka konsekvenser den har för miljön.

Det är elfte året som skolbarnen städar och det är ständigt fler som vill delta. I år slås tidernas rekord i antalet anmälda.

Hela april pågår vårstädningen. Tanken är att förskolorna och skolorna ska vika en hel dag åt kampen mot skräpet. Alla som deltar får en liten belöning och de som vill kan också vara med och tävla.

Priser till bästa berättelsen om städdagen
Tävlingen baserar sig på inskickade beskrivningar av vårstädningsdagen. De kan vara i form av berättelser, videofilmer eller teckningar.

– Vi utser vinnare i fyra olika åldersgrupper i varje stadsdel. I år har vi också infört pris för bästa pedagogiska insats oavsett stadsdelstillhörighet, säger Marie Falk, projektledare för Förskolornas och skolornas vårstädning.

I vinstpotten finns Lisebergsbesök, guidning i Slottskogens djurgårdar, en tur med stadshjulet och ett hemligt pris.

Den årliga städardagen onsdag 13 april
April är stora vårstädarmånaden i Göteborg. 4 april sätter tio arbetslag från Trygg, vacker stad i gång med att plocka skräp. Och den 13 april är det dags för den årliga städdagen av centrala stan med politiker, tjänstemän och näringsidkare. Den arrangeras tillsammans med Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg.