Mer än 44.000 barn från Göteborgs förskolor och grundskolor är anmälda till årets vårstädning ute i naturen. Det innebär rekord - 9.000 fler än förra året. Och i år är det extra fokus på förändrade attityder.

Nu är det alltså dags för den lokala, lilla folkrörelse som varje vår drar ut med handskar, soppåsar och reflexvästar och städar närmiljön runt skolor och förskolor i Göteborg.

Pågår hela april

På onsdag är det premiär, men städningen pågår hela april och de flesta väljer att städa efter påsken. Men även om de tusentals barnen plockar upp stora mängder skräp (mer än 50 ton förra året!) så är inte målet att samla ihop så mycket skräp som möjligt.

– Huvudsyftet med kampanjen är att påverka barnens attityder i positiv riktning, men det har kanske inte alltid varit så tydligt, säger Marie Falk, projektledare för skolornas vårstädning.

Lärarnas förarbete bedöms av jury

För att förtydliga den attitydpåverkande delen i kampanjen, har arrangörerna i år lagt in ett tävlingsmoment, där det främst är lärarna som ska göra jobbet.

3CD0.jpg
– Klasserna tävlar om bästa pedagogiska upplägget av det förarbete som vi vill att alla ska göra i klassrummen innan man går ut och plockar skräp, säger Marie Falk.

En jury på tre personer kommer att bedöma de olika uppläggen och sedan delas priser ut till bästa förskolegrupp respektive bästa klass på låg-, mellan- och högstadiet i varje stadsdel.

Högstadiet ökar mest

Förskolorna vinner ett besök på Barnens Zoo i Slottsskogen med fika och ponnyridning, medan de vinnande skoleleverna bjuds på ett besök på Liseberg.

Förra året deltog 5.000 högstadielever i vårstädningen, i år är hela 6.700 anmälda.

– Även om högstadiet fortfarande är mindre än både låg- och mellanstadiet, är det den grupp som ökat mest, säger Marie Falk.

900 nya papperskorgar

Hon tror att det i år blivit rekord dels för att ämnet närmiljö och nedskräpning ligger i tiden, dels för att man i år haft en ny organisation internt. Tidigare har projektledaren haft direktkontakt med alla skolorna.

– Jag har i stället fungerat som central samordnare och haft 21 kontaktpersoner ute i stadsdelarna, de känner sina kontakter i skolorna och har lättare att nå dem, säger Marie Falk.

I samband med städningen sätts cirka 100 nya papperskorgar upp i vår. Totalt ska det bli 900 nya papperskorgar i Göteborg under året.

4C84.jpg