Soporna står för en allt större del av fjärrvärmeproduktionen. Förra året kom 28,3 procent av elen och värmen från soporna på Renovas avfallskraftvärmeverk på Sävenäs. Dessutom återvinns mer och mer energi ur varje ton avfall.

Avfallsmängderna från hushåll och industri i Göteborgsregionen ökar med ungefär fem procent varje år. 444.000 ton av soporna återanvändes i form av el och värme.

Bygger nu en fjärde panna

Totalt producerade Renovas avfallskraftvärmeverk 1.436.937 MWh. Det motsvarar 28,3 procent av fjärrvärmen i det regionala nätet. För fem år sedan var motsvarande siffra 23,2.
I takt med att tekniken utvecklats har det blivit möjligt att återvinna mer energi ur samma mängd avfall.

Vid årsskiftet 2009/2010 ska en fjärde panna på Sävenäsanläggningen vara klar. Med en kapacitet på 550.000 ton räknar man med att kunna hålla jämn takt med avfallsökningen under några år framåt.

– Men samtidigt måste vi arbeta för att minska den starka kopplingen mellan tillväxt och avfallsökning. Kommuner och näringsliv måste samverka i en sådan utveckling. Och vi på Renova tänker vara med och driva på, säger Christian Baarlid, vd för Renova.