Nya kliv mot en fossilfri stad. I höst får Göteborg 160 nya elbussar. Samtidigt blir det möjligt att låna en av det danska företaget GreenMobilitys 100 elbilar som nu börjat rulla i staden. ”Det här är styrkebesked som visar att Göteborg leder vägen mot hållbarare transporter”, säger Per Österström på Business Region Göteborg.

− Vi genomgår en gigantisk teknikomställning och det händer väldigt mycket just nu, säger Per Österström, gruppchef på transporter och fordon på Business Region Göteborg (BRG).

I december kommer 160 nya elbussar trafikera kollektivnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Det innebär att Västtrafiks får en bussflotta med totalt 220 elbussar, vilket är den största i Norden.

− Det en uppskalning mot en elektrifierad stad som placerar oss långt fram, även internationellt sett, säger Per Österström.

Miljövänligt alternativ till att äga bil

Ett annat exempel är det danska företaget Green Mobility som etablerar sig i Göteborg med 100 elbilar. Företaget är en del av den delningsekonomi som bygger på att vi lånar, hyr och delar saker istället för att äga dem.

− En lånebil är ett transporteffektivt, mer yteffektivt och miljövänligt alternativ till privat bilägande. Det kan komplettera resor som inte går att göra med kollektivtrafik eller cykel, säger Per Österström.

Omställningen till elektrifierade transporter kräver ett välutvecklat system av laddningsplatser och i går presenterade Göteborg Energi, Parkeringsbolaget och Higab en gemensam storsatsning på 500 nya laddplatser. Se tidigare artikel i Vårt Göteborg.

Bygger på samverkan

För att Göteborgs Stad ska ha ett fossilfritt transportsystem år 2030 måste många olika aktörer jobba tillsammans. Omställningen omfattar allt från stadsutveckling och energiförsörjning till besöksnäring, trafikplanering och näringsliv. En viktig nyckel för att driva på utvecklingen kommer att vara offentlig upphandling.

BRG:s uppdrag är att samverka insatser och samarbeten. Per Österström lyfter Volvo Cars och Geelys fullelektriska elbil Polestar 2 som ett exempel på hur arbetet kan se ut, från idé till färdig produkt. Polestar 2 har tagits fram av ingenjörer på Hisingen och röner stora framgångar på en europeisk marknad där uppskattningsvis 350 olika nya laddbara bilmodeller väntas introduceras de närmsta fem åren.

– I Göteborg har vi en komplett kedja för fordonsindustrin. Här finns ett samarbetsklimat, systemtänk och hela ekosystemet för att bygga fordon, möta teknikskiftet för elektrifiering och digitalisering och koppla upp transportsystemet, säger han.

BRG arbetar just nu med en elektrifieringsplan för Göteborgs Stad som ska vara klar innan året slut. Den kommer ligga till grund för stadens omställningssatsningar och även fungera som vägledning för andra aktörer.