Ny policy klubbad. Skogarna inom Göteborgs Stad ska främst ge invånarna rekreation och fin miljö, inte producera träd för avverkning. Kommunen har fått en ny skogspolicy, som innebär att man lämnar den traditionella skogscertifieringen.

Fastighetsnämnden klubbade den nya policyn för stadens cirka 5000 hektar skog vid sitt sammanträde 28 april.

Viktigt ha skog i tätort
Nu ska fokus ligga på att ta vara på skogens sociala och biologiska miljövärden. Produktion av virke och andra skogsråvaror kommer i andra hand.

6BA2.jpg
– Ett viktigt steg. Nämnden visar en tydlig vilja att höja nivån för miljöhänsynen och pekar på vikten av att ha skogar i en tätort, säger Xavier de Maupeou, skogsförvaltare på fastighetskontoret.

I och med den nya policyn lämnar staden de traditionella skogscertifieringssystemen. De är inriktade på ett ekonomiskt skogsbruk, där skogen har en bestämd omloppstid, från nyplantering till slutavverkning.

Skogscertifieringen är helt enkelt inte anpassad till Göteborgs Stads vision för sina skogar.

Oftast blandskog med svår terräng
– Vi kan inte uppfylla certifieringens produktionskrav eftersom vi kommer att fokusera på naturvård och rekreation i första hand. Vi har annorlunda mål med skogsägandet, förklarar Xavier de Maupeou.

Att skogarna ligger nära Göteborg och dess drygt 500 000 invånare gör dem viktiga som rekreationsområden. Dessutom är det ekonomiska värdet i kommunens skog lågt, eftersom den oftast är blandskog med svår terräng och begränsad tillgänglighet.

I policyn slås det fast att Göteborgs Stad ska vara en föregångare för ansvarsfull skogsskötsel och delta i skogsforskning.

318_2.jpg