Låg svavelhalt och gröna fartyg. Hittills deltar 15 fartyg i den pågående kampanjen för renare bränsle i Göteborgs Hamn. De rederier som kör sina fartyg med lågsvavligt bränsle i hamnens farvatten får ekonomisk kompensation. Och de tjugo första "gröna fartyg"som anlöper hamnen i år får dela på 600 000 kronor. Än finns det pengar kvar att söka.

– Vi hoppas att fler får upp ögonen för vår kampanj. Det ska löna sig att satsa på miljön i Göteborgs Hamn, säger Magnus Kårestedt.

Sedan många år tillämpar Göteborgs Hamn differentierad hamntaxa, vilket innebär att fartyg med mer än 0,5 procent svavel i bränslet får betala mer.

Pågår hela nästa år
I våras beslutade hamnen, tillsammans med Göteborgs Skeppsmäklarförening, att överskottet från taxorna ska gå till att premiera de fartyg och rederier som kör med bränsle med höst 0,1 procent svavel. Elva bunkerfartyg från två rederier kör nu på lågsvavligt bränsle.

Så kallade gröna fartyg belönas också i kampanjen. De tjugo första fartyg som anlöper hamnen i år får dela på 600 000 kronor. Hittills har fyra fartyg från två olika rederier gått med.

Kampanjen pågår hela nästa år och det finns alltså utrymme för fler rederier att delta. Läs mer på Göteborgs Hamns webbplats på länken nedan.