Studerar matsvinn. Hur kan producenter och grossister minska matsvinnet genom att förbättra sina logistiksystem? Det är vad Kristina Liljestrand på Chalmers tekniska högskola ägnar sin forskning åt. Nu belönas hon med Renovas miljöstipendium på 50 000 kronor.

Ungefär 30 procent av all mat blir till svinn. Förvandlingen äger rum på flera håll i den långa kedjan från råvara till konsumentens soppåse. Kristina Liljestrand vid Chalmers institution för teknikens ekonomi och organisation forskar om vad som händer i leden däremellan.

− Om till exempel mjölken blir dålig hemma i kylskåpet kan det bero på något som har hänt tidigare i kedjan. Därför är det viktigt att förstå hela kedjan för att kunna minska svinnet, säger hon.

Planerar studiebesök
Stipendiepengarna ska Kristina Liljestrand använda till att finansiera besök på olika forskningsmiljöer i Storbritannien och Nederländerna. I framtiden hoppas hon kunna starta ett internationellt nätverk för utbyte och gemensamma forskningsprojekt.

Renovas miljöstipendium har delats ut varje år sedan 2003. Syftet är att stimulera västsvensk forskning inom miljö- och återvinningsområdet.