Att ta hand om sina sopor är ett krav som samhället numer ställer på sina medborgare. Men vilka idéer och värderingar ligger bakom att systemet fungerar? Den frågan har filosofidoktor Petra Andersson ägnat sig åt. Nu får hon Renovas miljöstipendium 2009.

Etik och moral hör hemma på de flesta områden. Så även inom sopsorteringen. Det uppmärksammar nu Renova genom att ge årets miljöstipendium till Petra Andersson, som är doktor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och forskar om återvinningsetik.

− Det är viktigt att det finns en levande diskussion om återvinning och miljö i samhället. Det är en förutsättning för att man ska kunna fatta vettiga och rimliga beslut om hur vi ska fungera tillsammans i storstan, säger Petra Andersson.

Hatkärlek till sopor

Själv säger hon sig uppleva en slags hatkärlek till sina sopor.

− Samtidigt som jag känner en moralisk plikt att sköta min sortering så är det inte det roligaste jag vet.

100.000 kronor i stipendium

Utöver sitt jobb vid Göteborgs universitet är Petra Andersson sedan februari även koordinator för Chalmers kompetenscentrum för återvinning i Göteborg.

Renovas miljöstipendium delas ut årligen sedan 2003. Det består av 100.000 kronor och syftar till att stimulera forskning inom miljö- och återvinningsområdet