Gamla gipsskivor och spillmaterial som hittills deponerats i Tagene på Hisingen kan nu malas ner till pulver och användas vid nytillverkning av gipsskivor. Renova har skrivit avtal med ett danskt återvinnings- företag och räknar med att återvinna ungefär 4.000 ton gips varje år.

– Nu kör vi igång och vi riktar oss väldigt mycket till byggföretagen, säger Christian Kallerdahl på Renova.

Behållare står redo

Bygg- och rivningsföretag sorterar sedan länge ut svavelhaltig gips från brännbart avfall, men hittills har det bara lagts på lager i Tagene. Företagen ska nu lägga gips i särskilda behållare på byggplatsen.

Gipsavfall från hushåll ska lämnas på någon av Göteborgs återvinningscentraler.

– Det är väldigt bra när man till exempel bygger om hemma i köket att lägga gammal gips eller spillbitar i en särskild säck, säger Christian Kallerdahl.

Fotnot:
Gips är ett obrännbart material som innehåller mycket svavel. När ämnet är bundet i gipsen gör det ingen skada men när det bränns bildas svaveloxider som försurar mark och vatten.

Nytillverkade gipsskivor kan innehålla upp till 20 procent av återvunnet gipspulver.