Världens enda kompletta hybridsopbil finns i Göteborg. Renovas i särklass miljövänligaste sopbil drivs med diesel och el. Soporna lastas och komprimeras med hjälp av ett batteri som laddats från elnätet under natten.

Hybridsopbilen är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Renova, Volvo och Norba. Redan 2003 var man först i världen – då med en sopbil med elhybridteknik för lastning och komprimering.

Volvos första

I dag har Renova 15 sådana sopbilar i drift, av totalt 200. Nu har alltså ytterligare ett steg tagits för att göra sophanteringen miljövänligare.

– Hybridsopbilen använder el både för framdriften, lastningen och komprimeringen, en kombination som gör den unik i sitt slag, säger Christian Kallerdahl, informationschef på Renova.

Sopbilen är Volvos första elhybridslastbil. Tekniken innebär att bränsleförbrukningen minskar med 30 procent jämfört med en konventionell sopbil. Utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar minskar lika mycket. Eftersom elmotorn nästan är ljudlös störs boende mindre när soporna hämtas.

Dyrare än en vanlig sopbil

Från augusti 2008 är den nya hybridsopbilen i full drift hos Renova i Göteborg. Om ett par år finns sopbilen i serieproduktion men om det blir fler i Göteborg är en pengafråga.

– De är en bra bit dyrare än vanliga sopbilar. Vi vill ha fler men det är upp till våra beställare. Renova ägs av elva kommuner som gett oss i uppdrag att jobba med att ta fram miljövänliga lösningar när det gäller avfallshantering. Om den nya tekniken sedan används är också en finansieringsfråga, säger Christian Kallerdahl.