Vid årsskiftet infördes rökfri arbetstid och nu har Renovas rökande personal erbjudits tester för att upptäcka den kroniska lungsjukdomen KOL. Av de 150 medarbetare som hittills har testats ligger ett 20-tal i farozonen och kommer att undersökas vidare.

– KOL är en lömsk sjukdom som man ofta upptäcker allt för sent, eftersom symptomen ofta påminner om en långvarig förkylning. Tyvärr är det en sjukdom som man inte kan bli frisk ifrån, men upptäcker man den i tid så finns det åtminstone lindring att ge, säger Ann Tobiasson, HR-konsult på Renova.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ökar dramatiskt och är idag en av våra vanligaste folksjukdomar.

– Sjukdomen drabbar nästan uteslutande rökare och före detta rökare, och många svenskar har KOL utan att veta om det, säger Lena Råstam företagssköterska på Renova.

Även före detta rökare testas

Därför fick de närmare 500 av Renovas medarbetare som är över 40 år fylla i ett formulär. De fick svara på frågor om sina nuvarande och tidigare rökvanor, och 150 av dem, de som hade rökt motsvarande ett paket cigaretter om dagen i tio år, erbjöds ett lungfunktionstest.

– Ett 20-tal av de testade befinner sig i riskzonen och kommer nu att undersökas vidare av läkare, säger Lena Råstam.

Lungtesterna är en logisk fortsättning på den satsning för bättre hälsa hos personalen som Renova bedrivit i flera år. 2001 infördes förbud mot rökning inomhus på arbetsplatsen och från och med januari i år råder ”rökfri arbetstid” på företaget.

Rökning får bara ske på raster

– Det innebär att man inte röker på betald arbetstid över huvud taget. Om man tvunget måste röka så får det ske på obetalda raster, i de flestas fall innebär det på lunchen. Och då får det ske på särskilt anvisade platser, som vi har flyttat längre bort från entrédörrarna för
att undvika obehag för andra, säger Ann Tobiasson.

En viktig del i hälsoarbetet är att erbjuda de anställda olika typer av sluta röka-aktiviteter, som individuella stödsamtal och sluta röka-grupper kombinerat med information. Dessutom erbjuds så kallade hälsoprofilbedömningar och motionsaktiviteter för att motivera medarbetarna till bättre hälsa.

– Vi har inga siffror på hur många som rökte innan, men åtminstone 20 personer har slutat och många har minskat sin konsumtion, med sikte på att sluta helt. Jag har träffat gamla inbitna rökare som jag själv aldrig trodde skulle klara av det, men det har de gjort, och de säger
sig redan må mycket bättre, säger Lena Råstam.