Sen årsskiftet är också Renova med i Biogas Väst, ett samarbetsprojekt mellan ett 25-tal företag i Västra Götaland. Biogas Väst, som har funnits sedan 1999, ska stimulera utvecklingen kring biogas och öka användningen av metangasfordon i regionen.

– Som ett av de företag i Västra Götaland som satsar målmedvetet på miljöbilar är det också naturligt att nu hoppa på samarbetet inom Biogas Väst, säger Renovas vd Christian Baarlid.

En tredjedel av Renovas drygt 100 tunga lastbilar är miljöfordon som drivs med naturgas eller biogas. De senaste 11 sopbilarna är så kallade elhybridbilar som går på gas och lastar med el för att spara energi, miljö och pengar.

Under våren levereras ytterligare fyra sopbilar som, förutom att de kör på gas och lastar med el, också är försedda med vattenhydraulik.