Renova har under de senaste åren satsat hårt på att bli bättre och ännu mer konkurrenskraftigt. Ett arbete som gett resultat. Nu har det kommunala avfalls- och återvinningsföretaget diplomerats för sitt kvalitetsarbete.

VD Christian Baarlid är glad och stolt över att Renova lyckats få en stark tvåa av tre möjliga nivåer på diplomet som delas ut av stiftelsen SIQ.

”Servicebransch med stenhård konkurrens”

– Det här ger ny energi för att fortsätta förbättringsarbetet. För kvalitetsarbete är en resa utan slut, bra kan alltid bli bättre. Ni satsar vi på att få Utmärkelsen Svensk Kvalitet, säger han.

Renova ägs av elva kommuner och har 800 anställda. Förutom insamling, sortering, materialåtervinning, kompostering och förbränning omfattas verksamheten också av rådgivning och avfallsanalyser.

Sedan några år tillbaka har man målinriktat satsat på att förnya och utveckla verksamheten.

– Vi har vänt bolaget från ett funktionstänkande till ett flödestänkande. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss, från order till betalning. Precisionen är viktig, vi ska hålla vad vi lovar. Det här är en servicebransch med stenhård konkurrens, säger Christian Baarlid.

Avreglerad marknad

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är ledord. I SIQ:s motivering till diplomeringen kan man bland annat läsa att ”det finns en påtaglig kvalitetskultur i hela organisationen där medarbetarna visar stort engagemang och delaktighet”.

– Det finns ett stort nytänkande men vi behöver bli bättre på att utvärdera vårt arbetssätt för att ständigt förbättra vår verksamhet, säger Christian Baarlid.

Hittills har inget kommunalt bolag i Sverige erövrat Utmärkelsen Svensk Kvalitet – ett slags kvitto på att man når upp till högt ställda kvalitetskrav inom olika delar av verksamheten. Få har sökt och ingen har lyckats nå ända fram.

– Det är först på senare tid som kommunala bolag blivit konkurrensutsatta på en avreglerad marknad. Renova är ett exempel på det och vi kommer att få se fler kommunala bolag som måste utvecklas för att hänga med, säger Jerry Karlsson, VD på SIQ.

Flera medtävlare om utmärkelsen Svensk Kvalitet

Renova satsar nu på att bli första kommunala bolag som får Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Men det finns flera andra medtävlare inom den offentliga sektorn som har utmärkelsen som drivkraft i sitt utvecklingsarbete.

– Bland dem finns andra kommunala enheter inom Göteborgs stad och Frölunda Specialistsjukhus, säger Jerry Karlsson.

Fotnot:
SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse inom kretsen av industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten samt Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. Staten företräds av Nutek.